نمایش 1–8 از 40 نتیجه

نمایش 9 24 36

تری فلوکسی استروبین 250 گرمی

نقدو بررسی تری فلوکسی استروبین 250 گرمی: قارچ کش مزواستمیک با طیف وسیع و خاصیت حفاظتی و درمانی ویژه Acute

کوپراکسی کلراید هندی یک کیلویی

نقدو بررسی کوپراکسی کلراید هندی یک کیلویی: اکسی کلرور مس قارچ کشی تماسی با اثر محافظتی میباشد که حدود یک

کوپراکسی کلراید ایرانی یک کیلویی

نقدو بررسی کوپراکسی کلراید ایرانی یک کیلویی: اکسی کلرور مس قارچ کشی تماسی با اثر محافظتی میباشد که حدود یک

کوپراکسی 100 گرمی

نقدو بررسی کوپراکسی 100 گرمی: اکسی کلرور مس قارچ کشی تماسی با اثر محافظتی میباشد که حدود یک قرن است

دیفنوکونازول 5 لیتری (دویدنت)

نقدو بررسی دیفنوکونازول 5 لیتری (دویدنت): قارچ کش سیستمیک برای پیشگیری و درمان، بازدارنده بیوسنتز ارگوسترول به کار میرود. مقدار

دویدنت پودری یک کیلویی

نقدو بررسی دویدنت پودری یک کیلویی: قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی که از بیوسنتز ارگسترول ممانعت میکند.

تری دیمورف (کالیکسین) یک لیتری

نقدو بررسی تری دیمورف (کالیکسین) یک لیتری: قارچ کش حفاظتی و معالج با اثر سیستمیک که علیه سفیدک حقیقی چغندرقند،