نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

حلزون کش لیسک

حلزون کش لیسک® حاوی متالدهايد 6%، به صورت پلت های کوچک استوانه ای ( طعمه آماده مصرف) تهیه و جهت

متالدهاید ضدآب

حلزون کش لیسک حاوی 6 درصد ماده موثر متالدهاید است و طعمه ی آماده مصرف و مقاوم به بارندگی شدید

متالدهاید 250 گرمی مهان

نقدو بررسی متالدهاید 250 گرمی مهان: حلزون کش تماسی و گوارشی جهت حلزونهای مرکبات، کرم مفتولی، آبدزدکها، حلزونها و رابهای