نمایش 1–8 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

پیریدابن (سان مایت)

نقدو بررسی پیریدابن (سان مایت): کنه کش غیر سیستمیک با اثر ضربتی و باقیماندگی طولانی موثر برای تمامی مراحل رشد

پروپارژیت (اومایت) یک لیتری

نقدو بررسی پروپارژیت (اومایت) یک لیتری: پروپارژیت کنه کش اختصاصی تماسی از گروه سولفیت استرها می باشد که بر روی کلیه

کلوفنتزین (آپولو) نیم لیتری

نقدو بررسی کلوفنتزین (آپولو) نیم لیتری: کنه کش تماسی با دوام زیاد میزان مصرف:  نام محصول  نوع آفت  میزان مصرف

آبامکتین 100 سی سی

نقدو بررسی آبامکتین 100 سی سی: آبامکتین حشره کش و کنه کش تماسی و گوارشی با فعالیت سیستمیک محدود که

آبامکتین ایرانی نیم لیتری

نقدو بررسی آبامکتین ایرانی نیم لیتری: آبامکتین حشره کش و کنه کش تماسی و گوارشی با فعالیت سیستمیک محدود که

آبامکتین ایرانی نیم لیتری

نقدو بررسی آبامکتین ایرانی نیم لیتری: آبامکتین حشره کش و کنه کش تماسی و گوارشی با فعالیت سیستمیک محدود که

آبامکتین نیم لیتری چینی

نقدو بررسی آبامکتین نیم لیتری چینی: آبامکتین حشره کش و کنه کش تماسی و گوارشی با فعالیت سیستمیک محدود که

اسپیرودیکلوفن (انویدور) نیم لیتری

نقدو بررسی اسپیرودیکلوفن (انویدور) نیم لیتری: Spirodiclofen Aria 24% SC کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و نفوذی بالا